Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Ưu điểm: * Về tư tưởng chính trị

Luôn trau dồi kiến thức tự tìm hiểu học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác cho bản thân trên các phương tiện ...

Tthc.thuathienhue.gov.vn 2 phút trước 1015 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Liên hệ bản thân về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống ...

Tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên —

Hoatieu.vn 10 phút trước 1108 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Liên hệ bản thân về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị ...

Đảng ra đời có vai trò rất quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính ...

Luathoangphi.vn 1 phút trước 1190 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực và sức chiến ...

Bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên là một trong những yếu tố ... giữ vị trí lãnh đạo, quản lý suy thoái về tư tưởng chính trị, ...

Www.moha.gov.vn 3 phút trước 778 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên

Lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ... động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, ...

Vietnamembassy-uae.org 5 phút trước 969 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Liên hệ bản thân về công tác cán bộ trong Quân đội - Hỏi - Đáp

Phương hướng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh —

Boxhoidap.com 3 phút trước 1777 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Bản tự kiểm điểm đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2011

Về tư tưởng chính trị: - Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã ...

Tailieu.vn 2 phút trước 996 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Bài thu hoạch “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ ...

Học tập và nghiên cứu nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, bản thân tôi nhận thức và quán triệt được về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí ...

Download.vn 3 phút trước 792 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN - Huyện Chư Pưh

Về tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng. Kiên định mục ...

Chupuh.gialai.gov.vn 2 phút trước 1125 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Bài thu hoạch liên hệ bản thân tự diễn biến, tự chuyển hóa

Ba là, nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ ...

Thptsoctrang.edu.vn 9 phút trước 170 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Cán bộ, đảng viên cần rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị

Về vấn đề này, chúng ta càng thấm thía lời dạy của Bác Hồ: Ngày hôm qua là anh hùng, không nhất định hôm nay vẫn được mọi người yêu mến, nếu ...

Ubkttw.vn 8 phút trước 1138 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Một số vấn đề về tình hình tư tưởng, ý thức chính trị - Ban Dân ...

Thanh niên hiện nay đã bước đầu hình thành trong mình khát khao, hoài bão rèn luyện, phát triển bản thân, cống hiến cho đất nước, sẵn sàng nhận ...

Danvan.vn 4 phút trước 166 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối ...

+ Nhận thức, quan điểm, lập trường, tư tưởng chính trị; quyết tâm và bản lĩnh ... ngoại ngữ, kiến thức về quản lý nhà nước, quản lý ngành của bản thân công ...

Www.quangninh.gov.vn 2 phút trước 331 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Rèn luyện bản lĩnh chính trị cho thanh niên hiện nay - Tạp chí ...

TCCS - Bản lĩnh chính trị của thanh niên được hình thành từ nền tảng ... của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng ...

Www.tapchicongsan.org.vn 10 phút trước 812 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Bài tham luận “nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán...

Thứ nhất, cán bộ, đảng viên phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; ... Kế hoạch năm là định hướng chung về trách nhiệm của bản thân trong năm, ...

Truongchinhtri.camau.gov.vn 9 phút trước 556 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối ...

Thứ tư, bản thân một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện và học tập, để chủ nghĩa cá nhân phát triển, chi phối, làm xói mòn bản chất tốt đẹp của ...

Dukcqtw.dcs.vn 7 phút trước 806 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Trước diễn biến của điều kiện khách quan, bản thân Đảng phải tự chỉnh đốn, tự đổi mới để vươn lên làm tròn trọng ... Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng:.

Huyenuy.namtramy.quangnam.gov.vn 3 phút trước 187 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên, bản kiểm điểm cá nhân mới ...

Về tư tưởng chính trị: - Có quan điểm chính trị kiên định, luôn trung thành với đường lối của Đảng, mục tiêu ...

Luatminhkhue.vn 8 phút trước 308 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Trang chủ - Tỉnh ủy Hậu Giang

Ngoài cho xuất bản 5 cuốn sách có nội dung sai phạm về chính trị tư tưởng, trái quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, cơ quan chức năng đã ...

Tinhuyhaugiang.org.vn 4 phút trước 1466 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Bản liên hệ bản thân 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính ...

Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chính là nền tảng và động lực tinh thần để phát triển xã hội. Chính vì vậy Đảng ta đã ý thức sâu sắc về vai trò của ...

Luattreem.vn 5 phút trước 1004 Like