Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước – Wikipedia tiếng Việt

Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước (cũng được gọi là stamocap) là một hình thức cực đoan của chủ nghĩa tư bản nhà nước trong đó nhà nước được coi là một ...

Vi.wikipedia.org 2 phút trước 1580 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Chủ nghĩa tư bản độc quyền (Monopoly Capitalism) là gì?

Chủ nghĩa tư bản độc quyền (tiếng Anh: Monopoly Capitalism) là là một hình thức cực đoan của chủ nghĩa tư bản nhà nước trong đó nhà nước ...

Vietnambiz.vn 6 phút trước 1717 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Chủ nghĩa tư bản độc quyền: Nguyên nhân, bản chất, đặc điểm

Cácten là hình thức tổ chức độc quyền dựa trên sự ký kết hiệp định giữa các xí nghiệp thành viên để thoả thuận với nhau về giá cả, quy mô sản ...

Lytuong.net 5 phút trước 1178 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền

Xét về bản chất, chủ nghĩa tư bản độc quyền là một nấc thang phát triển mới của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản là một hệ thống kinh tế dựa ...

Luathoangphi.vn 9 phút trước 339 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Các công cụ chủ yếu của nhà nước để điều tiết kinh tế và thực ...

Hơn nữa, hình thức độc quyền đa ngành còn để đối phó với luật chống độc quyền ở hầu hết các nước tư bản chủ nghĩa (luật này cấm độc quyền 100% mặt hàng.

Moet.gov.vn 7 phút trước 1815 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và ... - Topica

Về mặt lý luận, Bài 6 nghiên cứu nguyên nhân ra đời, bản chất và những biểu hiện mới của CNTB trong giai đoạn độc quyền và độc quyền nhà nước; chỉ rõ khả năng, ...

Eldata11.topica.edu.vn 5 phút trước 286 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Bản chất, đặc điểm, xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản ...

Tích tụ, tập trung sản xuất làm hình thành các công ty có quy mô ngày càng lớn, trở thành những công ty tư bản độc quyền. Nhu cầu vốn của các ...

Hdll.vn 9 phút trước 1773 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Chủ nghĩa tư bản độc quyền - Thư viện Học liệu Mở Việt Nam ...

Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là chủ nghĩa tư bản độc quyền có sự điều tiết, can thiệp của nhà nước về kinh tế, là phương thức kết hợp giữa sức mạnh của ...

Voer.edu.vn 1 phút trước 517 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

BÀI 6: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ ... - Topica

Bước chuyển giai đoạn từ CNTB tự do cạnh tranh sang CNTB độc quyền. Năm đặc điểm kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền. Biểu hiện sự hoạt động của quy luật ...

Eldata3.neu.topica.vn 7 phút trước 385 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Chủ nghĩa tư bản độc quyền | Kinh tế chính trị Mac Lê nin

Chủ nghĩa tư bản độc quyền và Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Kinh tế chính trị mác lêninChương này cung cấp cho các bạn ...

Www.youtube.com 5 phút trước 1977 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

MLN101 (2) Chap 7, 8, 9, 10 part 1 Flashcards | Quizlet

QN=381 V.I. Lênin đã phân tích chủ nghĩa tư bản độc quyền bằng các đặc điểm kinh tế cơ bản nào sau đây: a. Tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền; ...

Quizlet.com 5 phút trước 1330 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Bài 1: Chủ nghĩa tư bản độc quyền - HOC247

Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là hĩnh thức vận động mới của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa nhằm duy trì sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản, làm cho chủ ...

Hoc247.net 1 phút trước 1205 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Chủ nghĩa tư bản độc quyền là giai đoạn phát ... - TaiLieu.VN

Lời Nói Đầu Chủ nghĩa tư bản là một hình thái kinh tế - xã hội phát triển cao của xã hội loài người, xuất hiện đầu tiên tại châu Âu phôi thai và phát triển từ ...

Tailieu.vn 7 phút trước 700 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền

- Cácten (Cartel) là hình thức tổ chức độc quyền giữa các nhà tư bản ký hiệp nghị thỏa thuận với nhau về giá cả, quy mô sản lượng, thị trường tiêu thụ, kỳ hạn ...

Loigiaihay.com 3 phút trước 704 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Chủ nghĩa tư bản độc quyền là giai đoạn phát triển ... - 123doc

Chủ nghĩa tư bản là một hình thái kinh tế - xã hội phát triển cao của xã hội loài người, xuất hiện đầu tiên tại châu Âu phôi thai và phát triển từ trong ...

123docz.net 3 phút trước 325 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Chủ nghia tư bản dộc quyền nha nước - Academia.edu

Hình thức mới đó là chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Hai là, sự phát triển của phân công lao động xã hội đã làm xuất hiện một số ngành mà các tổ chức độc ...

Www.academia.edu 7 phút trước 1752 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Đặc điểm của chủ nghĩa tư bản độc quyền - Top lời giải

Sự ra đời của CNTB độc quyền vẫn không làm thay đổi được bản chất của CNTB. Bản thân quy luật lợi nhuận độc quyền cũng chỉ là một hình thái biến tướng của quy ...

Toploigiai.vn 8 phút trước 125 Like


Thứ tự đánh giá kết quả bình chọn

Chuong vi - SlideShare

Chương VI Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước V.I.Lênin đã trình bày một cách có hệ thống sâu sắc lý ...

Www.slideshare.net 10 phút trước 1297 Like